دستگاه کنترل از راه دور تجهیزات برقی بوسیله پیامک

دستگاه SMS کنترلر الکتروگستر، راهکاری مطمئن برای کنترل تجهیزات برقی از راه دور بوسیله ارسال پیامک می باشد.

بوسیله این دستگاه که به لحاظ قابلیت ها کاملترین دستگاه کنترل از راه دور تجهیزات و تاسیسات برقی می باشد شما به سادگی می توانید بدون حضور در محل و از طریق موبایل ، کنترل تجهیزات برقی خود را به دست بگیرید. برای ارسال فرمان ON/OFF و همچنین دریافت گزارش از وضعیت تجهیزات تحت کنترل ، نرم افزار اندرویدی بر روی گوشی همراه نصب میگردد و هریک از تجهیزات به شکل یک آیکن خاص قابل تعریف می باشد. همچنین برای سایر گوشی های غیر اندروید ، کنترل و گزارش گیری از طریق کدهای دستوری SMS امکان پذیر می باشد. تعداد ورودی و رله های دستگاه در مدل های مختلف متفاوت بوده و بنا به کاربرد و پروژه مورد استفاده ، انتخاب میگردد.مشاهده جزییات

سیستم هوشمند کنترل موتورخانه

این سیستم با مدیریت مناسب تجهیزات موتورخانه ضمن حفظ آسایش ساکنین کاهش مصرف سوخت تا 40 درصد به همراه خواهد داشت

سیستم هوشمند کنترل موتورخانه EGC200 ، به صورت هوشمندانه نرخ تولید گرما را با دمای خارج ساختمان موازنه می کند. الگوریتم های کنترلی که در سیستم پردازشگر بکار گرفته شده است بر اساس با منطق پیشرفته و بر اساس کاربری های مسکونی، اداری و تجاری برنامه نویسی شده استمشاهده جزییات