نمایش 1 - 1 از 1 آیتم

سیستم کنترل تردد  (یک محصول وجود دارد. )

  • کنترل سطح دسترسی افراد به بخشهای مختلف هر سازمان و تهیه گزارشات از حضور و تردد افراد در محل مشخص از الزامات و نیازهای هر سازمان ، مجموعه اداری و یا آموزشی می باشد. این شرکت در جهت برآوردن این نیاز اقدام به واردات سیستم کنترل تردد و حضور و غیاب از کمپانی های معتبر تولیدکننده دارای استاندارد CE در این زمینه نموده است .

    12,000,000 ریال
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم