شرکت فنی مهندسی سپهر الکتروگستر آسیا

فرم استخدام

برای استخدام در شرکت سپهر الکتروگستر آسیا ابتدا تمام قسمت‌های فرم زیر را تکمیل نمایید. سپس متخصصین ما پس از بررسی فرم با شما تماس خواهند گرفت.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات فردی

تولد*

وضعیت نظام وظیفه

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD
آشنایی با زبان خارجی*

آشنایی با کامپیوتر

سوابق تحصیلی

سوابق کاری (از آخرین محل کار)

سوابق آموزشی و تخصّصی

عنوان دوره
نام موسسه آموزشی
مدت دوره
سال برگزاری
مدرک دریافتی
شرح

وضعیت جسمانی

*

آیا در حال حاضر شاغل هستید ؟*
آیا سابقه محکومیت کیفری دارید ؟*

افراد خانواده (در صورت تأهل، همسر و فرزندان و در صورت تجرد، پدر، مادر، خواهر و برادران)

مشخصات دو نفر از کسانی که شما را می‌شناسند و می‌توان در مواقع ضروری با آن‌ها تماس گرفت را بنویسید.

اینجانب متعهّد می‌شوم کلیه اطلاعات فرم صحت داشته و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود، شرکت حق برکناری اینجانب و پیگیری قانونی را خواهد داشت.*