اجرای نیروگاه خورشیدی

در شهرداری منطقه 9 اصفهان

در راستای بهره مندی از انرژی های تجدید پذیر و طی قرارداد منعقد شده با شهرداری منطقه 9 اصفهان نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 کیلو وات در ساختمان این شهرداری اجرا گردید.

پخش ویدیو